Child and erotic jokes

    This morning my 9 year old nephew made me feel better. He boasted that he had read the whole book, read it three days. I asked what book? Answered: the best erotic jokes. He said he found her in his parents’ car. He brought me this book and read the jokes it contained. I looked through this book, words such as: fagot, dick, whore, dick, slut, buzz, fuck, are repeated there many times. His parents know that he owns this book and reads it. They think that such a book is suitable for a 9-year-old boy. I would never let my child have contact with such content. Vulgar and disgusting jokes are not suitable for children. What impact can such a book have on a child? Certainly nothing good will result from the child’s contact with such texts. Would you let your child have contact with such content?

 

 

Dziś rano mój 9 letni bratanek poprawił mi humor. Pochwalił się że przeczytał całą książkę, czytał ją 3 dni. Zapytałam jaką książkę ? Odpowiedział : najlepsze erotyczne dowcipy. Powiedział że znalazł ją w samochodzie swoich rodziców. Przynióśł mi tą książkę i czytał dowcipy które w niej były zawarte. Przejżałam tą książkę, padają tam wielokrotnie takie słowa jak naprzykład : pedał, chuj, kurwa, kutas, dziwka, bzykać , piepszyć. Jego rodzice wiedzą że on posiada tą książkę i czyta ją. Uważają że taka książka jest odpowiednia dla 9 letniego chłopca. Ja nigdy bym nie pozwoliła żeby moje dziecko miało kontakt z takimi treściami. Wulgarne i obleśne dowcipy nie są odpowiednie dla dzieci. Jaki wpływ na dziecko może mieć taka książka ? Na pewno nic dobrego nie wyniknie z kontaktu dziecka z takimi tekstami. Czy ty pozwoliłabyś żeby twoje dziecko miało kontakt z takimi treściami ?

1 thought on “Child and erotic jokes”

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.