End of freedom

Lockdown covid-19

Nobody expected that in 2020 the world would master coronavirus and what its consequences would be. There have been many films showing ideas of what the world would look like in which a deadly virus appears. There were also many films showing what the world would look like after the apocalypse. The end of the world has been announced many times, has the end of the world started now? What can we observe the consequences of the virus? Children and students do not go to school, they must study at home, they are not allowed to leave the house at all. In stores you have to put on gloves, disinfect your hands and keep a distance between people: 2m, people should also wear protective masks. Only every second place can be taken in public transport. People should leave home only when absolutely necessary. People are not used to being together 24 hours a day. Many people work at home. People are afraid of other people, people report fear of their neighbors, friends. They face severe penalties for not complying with quarantine and safety rules, and threatening other people. Some people are afraid and others are not, those who are not afraid threaten others. In my country in Poland, I heard about coronavirus patients on March 10, 23 days ago, over 3 weeks ago. How much has changed in Poland for such a short time. It’s horrible that people have become prisoners of their own homes. The borders were closed, the airlines were also closed. Many shops and beauty salons were closed, shopping centers, cinemas, theaters, concerts were canceled. 10 days ago I was in the city and what I saw was terrible and sad, people were nowhere to be seen, neither outside, outside the market, nor in shops, almost everything was closed, as after the apocalypse, as if people were almost completely extinct. Many people being forced to sit in the four walls of the house knowing that firstly they cannot leave the house and secondly that there is nowhere to run away from the virus can have serious problems with the psyche. Many people may not be able to stand mentally, where should these people seek help? The offices of psychiatrists and psychologists are closed. What about homeless people? Where should the homeless hide from the virus? No country or goverment was prepared for such a thing. It is very often the case that a person appreciates what he has only when he loses it. Let’s think about what we are complaining about.   Everyone is doing their best but unfortunately this is not enough, let us be responsible, let us not put ourselves or other people at risk. Just because we have no symptoms does not mean that we are not carriers of COVID-19, remember that we can infect others. Stress caused by the current situation has an impact on the human psyche but also physical condition, sters reduces immunity. Let’s try to think that all this will soon be just a memory, let’s think positively, it will end soon and we will be free again. Nikt się nie spodziewał że w 2020 roku świat opanuje koronawirus i jakie będa jego knsekwencje. Powstało wiele filmów pokazujących wyobrażenia jak by wyglądał świat w którym pojawia się śmiercionośny wirus. Powstało także wiele filmów pokazujących jak wyglądałby świat po apokalipsie. Wiele razy zapowiadano koniec świata, czy teraz zaczął się koniec świata ? Jakie możemy zaobserwować konsekwencje wirusa ? Dzieci i studenci nie chodzą do szkół , muszą uczyć się w domu, nie wolno im wogóle wychodzić z domu. W sklepach trzeba zakładac rękawiczki, dezynfekować ręce i zachować dystans między ludżmi : 2m, ludzie powinni nosić także maseczki ochronne. W środkach komunikacji miejskiej może być zajęte tylko co drugie miejsce. Ludzie powinni opuszczać dom tylko w razie absolutnej konieczności. Ludzie nie są przyzwyczajeni do ciągłego przebywania ze sobą 24h na dobę. Wielu ludzi pracuje w domu. Ludzie boją się innych ludzi, ludzie donoszą ze strachu na swoich sąsiadów, znajomych. Grożą surowe kary za nie przestrzeganie kwarantanny i zasad bezpieczeństwa, zagrażanie innym ludziom. Jedni ludzie się boją a inni nie, ci którzy się nie boją zagrażają innym. W moim kraju w Polsce o chorych na koronawirusa usłyszałam 10 marca czyli 23 dni temu, ponad 3 tygodnie temu. Jak wiele przez tak krótki czas się zmieniło w Polsce. To strzaszne że ludzie stali się więżniami własnych domów. Granice zostały zamknięte, linie lotnicze także zostały zamknięte. Wiele sklepów i salonów kosmetycznych zostały zamknięte, centra chandlowe, kina, teatry, koncerty zostały odwołane. 10 dni temu byłam w mieście i to co zobaczyłam było straszne i smutne, nigdzie nie było widać ludzi, ani na zewnątrz na dworze, ani na targu, ani w sklepach, prawie wszystko pozamykane, jak po apokalipsie, jakby ludzie prawie całkowicie wyginęli. Wielu ludzi będąc zmuszonymi do siedzenia w czterech ścianach domu ze świadomością że po pierwsze nie mogą opuścić domu a po drugie że nie ma dokąd uciec przed wirusem może mieć poważne problemy z psychiką. Wielu ludzi może nie wytrzymać psychicznie, gdzie ci ludzie mają szukać pomocy ? Gabinety psychiatrów oraz psychologów są zamknięte. A co z bezdomnymi ludżmi ? Gdzie bezdomni mają się schować przed wirusem ? Żaden kraj ani żaden żąd nie był przygotowany na coś takiego. Bardzo często jest tak że człowiek docenia to co ma dopiero wtedy kiedy to straci. Zastanówmy się na co narzekamy.  Wszyscy starają się jak mogą ale niestety to nie wystarczy, bądżmy odpowiedzialni, nie narażajmy siebie ani innych ludzi. To że nie mamy żadnych objawów nie znaczy że nie jesteśmy nosicielami COVID-19, pamiętajmy że możemy zarazić innych. Stres spowodowany obecną sytuacją ma wpływ na ludzką psychikę ale także stan fizyczny, sters obniża odporność. Starajmy się myśleć że to wszystko już niedługo będzie tylko wspomnieniem, myślmy pozytywnie, to niedługo się skończy i znowu będziemy wolni.

4 thoughts on “End of freedom”

  1. I just want to tell you that I am just newbie to blogging and certainly liked you’re website. Most likely I’m want to bookmark your blog . You absolutely come with amazing writings. Bless you for sharing with us your website page.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.